Om Finns Sommarteater

Finns (f.d. Glims) sommarteater i Esbo grundades 1973 och drivs av Esbobygdens ungdomsförbund EBUF.

EBUFs sommarteater startades år 1973 och bedrevs under namnet Glims sommarteater på området Glins gårdsmuseum, fram till sommaren 2005. Inför säsongen 2006 flyttades spelplatsen till s.k. Holmen bakom Esbogård, som var tänkt att vara en tillfällig plats för sommarteatern för att sedan flytta till Finns, därav namnet, men planerna ändrades och teatern förblev på Holmen i Köklax.

Teatern har sedan början av 1990-talet medvetet satsat på pjäser för hela familjen, med barn och ungdomar som målgrupp, också i de bärande rollerna. Allt skådespelar- och funktionärsarbete utförs på talko. EBUFs medlemsföreningar deltar i förverkligandet av Finns sommarteaters produktioner genom att ställa upp med funktionärer för föreställningarna och delta i övrigt talkoarbete. Som funktionärer sköter föreningarnas medlemmar: parkering, lottförsäljning, korvgrillning och övriga serviceuppgifter.Finns sommarteater anlitar även unga sommarjobbare att jobba med biljettbokning på kansliet och med biljettförsäljning och andra uppgifter på spelplatsen. 

Finns sommarteater leds varje år av förbundets producent tillsammans med ett professionellt team bestående av regissör, scenograf, sångpedagog, koregoraf samt övriga berodende på produktion. Sommarens spelperiod är fyra veckor, med start veckan efter skolornas våravslutning. Pjäserna spelas under ca. 17 föreställningar i juni.

Sedan starten 1973 har EBUF:s sommarteater varje år gjort en teaterproduktion per sommar med undantag för covid-19 pandemin 2020-21.

Produktionen inleds med audition i januari, som under de senaste åren lockat 40-60 deltagare. Antalet medverkande är beroende av pjäsens omfattning, men begränsas också av de praktiska omständigheterna på spelplatsen. Teatergruppen har ca. 50 repetitioner inklusive sånginstudering och dansrepetitioner från februari fram till premiären i början av juni.

Idag är Finns sommarteater Mellannylands största svenskspråkiga sommarteater, som engagerar barn, unga och vuxna från hela Nyland.